Expandmenu Shrunk


Kontakt

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie
Kancelaria Komornicza w Warszawie
Maciej Okapiec

ul. Marcina Kasprzaka 49 lok. 120
01-234 Warszawa

Telefon: (22) 877-07-12
Faks: (22) 877 07 13
E-mail: okapiec@wolakomornik.pl

Konto bankowe:
PKO BP S.A. 11 1020 1026 0000 1102 0221 3254

Wpłat gotówkowych można dokonywać w godzinach otwarcia kancelarii.

Godziny otwarcia kancelarii:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8:00 – 16:00

wtorek: 10:00 – 17:00

Przyjęcia interesantów:
wtorek: 10:00 – 17:00